Merito Forum on Armi Salo-Tammisen v. 1996 perustama yksityinen koulutusyritys, joka tunnetaan entuudestaan teknispainotteisten ajankohtaisseminaarien tuottajana ICT-alan ammattilaisille.

Merito Forum on perustajansa työn tulos

Sana Merito on latinaa ja tarkoittaa ansioitunut, arvostettu.
Sana Forum on yhteisö, jossa ihmiset tapaavat toisiaan, keskustelevat kasvotusten ja/tai verkon kautta muodostaen samalla vuorovaikutteisen verkoston.  
Merito Forumin toiminta muodostuu edistyksellisestä verkostotoiminnasta, jossa kaikkien käytettävissä olevaa tietoa haetaan verkosta.
TIETO ON KYKYÄ OMAKSUA SE JA SOVELTAA SITÄ.

Armi Salo-Tamminen

Merito Forumin perustaja, toimitusjohtaja, yrittäjä ja pääosakas Armi Salo-Tamminen on koulutukseltaan tietoliikenneinsinööri (v. 1972).  Lisäksi  hän on suorittanut markkinointitutkinnon (MKT, v. 1985).

Keväällä 2004 hän on suorittanut yrittäjän työn ohessa ammatillisen opettajan jatkotutkinnon Hämeenlinnan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (HAMK) erikoistuen verkko-opetukseen. Lopputyön hän teki koulutuskeskus Dipolille aiheesta ”ICT-osaajien täydennyskoulutusmalli”.

Merito Forumin historiaa

Asiakaskunta koostui 1990-luvulla tietoliikenneverkkojen ja -järjestelmien valmistajista sekä teleoperaattoreista.

Armin järjestämiin ajankohtaisseminaareihin osallistui tuolloin mm. Nokian, Ericssonin, Soneran ja Elisan insinöörit sekä luennoijina että osallistujina. Asiakkaita näihin tilaisuuksiin tuli myös lähes kaikista Euroopan maista.

IT-kuplan puhjetessa 2000-luvun vaihteessa oli etsittävä liiketoiminnalle uutta suuntaa.

Matkaviestinverkkojen yleistymisen ja niihin kehitettyjen uusien mobiilisovellusten myötä ohjelmistoyritykset nousivatkin 2000-luvulla Merito Forumin merkittävimmäksi asiakaskunnaksi.

Yritysten toiminta muuttui kansainväliseksi projektityöskentelyksi

Kovan kilpailun ja liikesalaisuuksien varjelemisen myötä ajankohtaisseminaarien osallistujamäärät vähenivät. Armi osti yksityishenkilönä itselleen v. 2006 liiketilan, jonka kalusti koulutuskäyttöön.

Koulutustarjontaa muutettiin

Koulutustarjontaan otettiin mukaan vuoden 2005 jälkeen projekti- ja tiimityötä tehostavia itsenäisten erityisasiantuntijoiden vetämiä valmennuksia. Ne olivat helpommin toteutettavissa myös yrityskohtaisena räätälöintinä suomeksi tai englanniksi paikkakunnasta riippumatta.

Yritys on pysynyt pienenä, koska Armi ei löytänyt yritykselleen jatkajaa.

Pienestä koosta huolimatta Armi on kyennyt pitkän ja monipuolisen kokemuksensa sekä oman kiinnostuksensa ansiosta luomaan Merito Forumille asiantuntijabrändin ja hyvän maineen arvostettuna ICT-alan asiantuntijoiden keskustelufoorumina.

Arvostetut sertifikaatit osoittavat, että Merito Forum on luotettava yhteistyökumppani

Suomen Asiakastieto myönsi Merito Forumille vuodelle 2013 ”Suomen Vahvimmat” -sertifikaatin, johon yltää vain joka kymmenes suomalaisyritys. Merito Forum kuului lisäksi v. 2013 Soliditetin kansainvälisesti tunnetun Rating Alfa -luottokelpoisuusluokituksen mukaan korkeimpaan AAA-luokkaan.

Armi on opiskellut koko yrittäjäuransa ajan vapaa-ajallaan oikeuskirjallisuutta ja lainsäädäntöä. Hän on joutunut perehtymään sekä yritysjuridiikkaan että perheoikeudelliseen juridiikkaan. Vuoden 2014 jälkeen yritystoimintaan ei jäänytkään enää aikaa, kun perustavaa laatua olevasta oikeudenkäyntivirheestä yrittäjälle oli syntynyt prosessoitavaksi 10 erillistä oikeusprosessia. Niitä ei ole saatu oikaistua Suomen oikeuslaitoksessa, koska juristit eivät suostu hakemaan Korkeimmasta oikeudesta purkua tapauksiin, joissa oman ammattikunnan edustajat ovat toimineet päämiehensä vahingoksi. Jotkut juristit ovat tunnustaneet suoraan, että he pelkäävät toimilupansa menettämistä, mikäli eivät ole lojaaleja kollegoitaan kohtaan. Päämiehen etu on heille toisarvoinen.

Osoite

Vanha viertotie 18, 00350 HELSINKI

Sähköposti

armi.salotamminen@gmail.com
armi.salo-tamminen@meritoforum.com

Puhelin

+358405839438

Aukioloajat

Liiketila on auki vain erikseen sovittavana aikana.