Juridiikka puhuttaa tavallisia tallaajia Internetissä

Suomi ei ole oikeusvaltio

Suomen alasajo alkoi edesmenneen presidentti Mauno Koiviston toimesta, kun hän ryhtyi työrukkasena käyttämänsä, siihen aikaan pääministerinä toimineen Esko Ahon avulla muuttamaan perustuslakia sen säätämisjärjestyksen vastaisesti. Tämä on valtiopetos, jonka realisoituminen on kestänyt noin 30 vuotta.
Hän järjesti 6.5.1992 kuuluisan konklaavinsa, jossa hän asettui oikeuslaitoksen yläpuolelle perustuslaissa säädetyn kolmikantaperiaatteen vastaisesti alistaen oikeuslaitoksen poliittiseen ohjaukseen. 
Nyt Suomi on täydellisessä laittomuuden tilassa! Kansallisomaisuudet on myyty pilkkahintaan ulkomaalaisille sijoittajille. Parhaillaan on menossa yksityisen omaisuuden uusjako, ns. Great Reset, jossa kansalaisista tehdään varattomia.

Lupaukset EU:hun liittymisestä eivät ole toteutuneet

Liittymissopimus EU:hun perustui valtiopetokseen

EU-liittymissopimus oli allekirjoitettu jo ennen syksyllä 1994 vilpillisesti järjestettyä neuvoa antavaa kansanäänestystä. Valtio- ja maanpetosrikoksilla aikaansaadut sopimukset eivät sido Suomen kansaa. Siksi EU:sta voidaan irtaantua pelkällä yksipuolisella ilmoituksella ilman sanktioita ja irtisanomisaikoja.

Valtio- ja maanpetokset eivät kuitenkaan vanhene koskaan, vaikka poliittinen eliitti on omia etuja ajaessaan pyrkinyt vaikenemaan niistä.

Kansalaiset ovat huolissaan Suomen kohtalosta

Huolestuneet kansalaiset ovat julkaisseet valtio- ja maanpetoksista, joita kaikki hallitukset ovat suojelleet 1990-luvun vaihteesta lähtien, yhteenvedon kansalaisadressissa https://www.adressit.com/suomi_on_pelastettava_taydelliselta_tuholta. Adressissa on esitetty valtiojohdolle myös pelastustoimet, joilla Suomi saadaan pelastettua täydelliseltä tuholta.

Kansalaisadressia ei useista yrityksistä huolimatta ole saatu eduskunnan käsittelyyn. Valtioneuvosto antoi kansalaisadressille diaarinumerotkin VN/8716/2020 ja VN/8716/2020-VNK-2, mutta ei ole antanut niihin vastausta. Huolestuneet kansalaiset eivät aio jättää asiaa tähän.

Valtiojohto on säätänyt takautuvasti perustuslain 118 §:n 3. momentilla itselleen syytesuojan, joka on 6 §:n kanssa ristiriidassa

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan mukaan jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.
Näin ei Suomessa valitettavasti ole. Kymmeniä tuhansia epäoikeudenmukaisia tuomioita ei saada purettua, koska Suomesta puuttuu perustuslakituomioistuin ja oikeuslaitos alistettiin Koiviston konklaavissa 6.5.1992 poliittiseen ohjaukseen. Suomessa poliittinen valtiojohto on suunnitelmallisesti riistänyt kansalaisilta oikeussuojakeinot säätämällä perustuslain 118 §:ään 3. momentilla itselleen syytesuojan. Sen nojalla kansalainen ei voi nostaa syytettä valtiojohtoa vastaan, vaan syyte pitäisi käsitellä valtakunnanoikeudessa.  Pykälä on ristiriidassa PL 6 §:n kanssa, jonka mukaan ihmisten tulee olla yhdenvertaisia lain edessä. On sanomattakin selvää, että poliittiset päättäjät ovat haluttomia asettamaan toisiaan syytteeseen, koska suojelevat toinen toisiaan. Ainoa keino saada rikollinen eliitti vastuuseen valtio- ja maanpetoksista on saada kansalaiset ymmärtämään totuus suunnitelmallisesta Suomen alasajosta ja ryhtyä suurena enemmistönä vaatimaan PL 2 §:ssä säädetyn asemansa palauttamista. Merkkejä kansan heräämisestä ja tietoisuuden lisääntymisestä näkyy jo esim. sivustolla https://suomi2030.net/ ja https://kanto.media/meista/. 

Kuolinpesän hoitajan opas, hinta 30 €

Olen kirjoittanut omien kokemusteni pohjalta  kirjan oppaaksi kohtalotovereille, jotka joutuvat ennalta valmistautumattomina  hoitamaan lähiomaisensa äkillisen poismenon johdosta kuolinpesän lakisääteisiä velvoitteita.

Kirjaan sisältyy valmiita toimintamalleja hautajaisten, muistotilaisuuden ja perunkirjoituksen järjestämiseksi. Kirjan liitteenä on myös perukirjamalli. Näiden lakisääteisten velvoitteiden suunnittelu ja toteutus vie normaalisti paljon aikaa.

Kirjassa on lisäksi käytännön ohjeita fyysisen ja henkisen yleiskunnon ylläpitoon.  

Kirja on ollut suuritöinen

Tarkoitus on ollut tehdä kirjaan jatkoa, mutta toistaiseksi olen joutunut ottamaan aikalisän. En kyennyt vielä  v. 2009 uskomaan, että tuomioistuinharjoittelijan (= käräjänotaari) tekemästä perustavaa laatua olevasta oikeudenkäyntivirheestä aiheutui minulle yrittäjänä prosessoitavaksi peräti 10 erillistä oikeusprosessia.  Tulorahoituksen hankkimiseen yritystoiminnalla ei jäänyt enää aikaa, vaan yritys oli pakko laittaa pöytälaatikkoon.

Läheisen ihmisen poismenon jälkeen elämäntilanteesi on todella otollinen oman edun tavoittelijoille, jotka yrittävät hyötyä sinun ja kuolinpesän kustannuksella. 
Sinun tulee ymmärtää, että Suomi ei ole enää mikään turvallinen lintukoto, vaan ihmiset ovat muuttuneet kovaotteisiksi ja täysin häikäilemättömiksi oman edun tavoittelijoiksi.
Löydät oppaasta runsaasti käytännön vinkkejä, miten pystyt huolehtimaan omasta päivittäisestä jaksamisestasi kotikonstein ilman lääkäriä ja vahvoja lääkityksiä. Mukana on Internetistä löytyviä tutkimuksia ja asiantuntija-artikkeleita. Niiden avulla voit peilata omaa elämäntilannettasi ja terveydentilaasi. Ne tuovat sinulle vertaistuen muodossa myös lohtua suruusi.
 Parhaassa tapauksessa vältyt ehkä kokonaan pitkäkestoisilta, repiviltä ja kalliiksi käyviltä perintöoikeudellisilta mittelöiltä. Paljastan kirjassa perintökaaresta juuri niihin laakipykäliin liittyvät löydökset, joiden sivuuttamisella yksityiset juristit saavat omaa etuaan tavoitellessaan aikaan pitkäkestoisia perintöoikeudellisia mittelöitä.

Tarvitsetko apua ja neuvoja?

Jos haluat saada apua ja neuvoja kokeneemmalta, älä epäröi ottaa minuun yhteyttä. Voin toimia ulkopuolisena neuvonantajana ja tukenasi vaikeissa perheoikeudellisissa kysymyksissä. Saatat neuvoillani säästyä pitkäkestoisilta oikeudenkäynneiltä.

lake, sunset, blue hour-8589504.jpg

Ota rohkeasti yhteyttä

Osoite

Vanha viertotie 18, 00350 HELSINKI

Sähköposti

armi.salotamminen@gmail.com
armi.salo-tamminen@meritoforum.com

Puhelin

+358405839438

Aukioloajat

Liiketila on auki vain erikseen sovittavana aikana.